AKTUELLT

På kartan ovan kan ni se några av våra aktuella och avslutade projekt. Gula är aktuella och gröna är avslutade, zooma och klicka! Ni kan även gå in under PROJEKT där några av OWB:s projekt presenteras.

Nu ligger vi i startgroparna för dessa projekt!

2021-04-15: Hemvärnsmannen - Helsingborgs kommun
Hemvärnsmannen ingår i H22 City Expo i Helsingborg. Spännande arkitektur och med stora terrasser och växtlighet som ger ett karaktärsfullt inslag i stadsbilden. Hemvärnsmannen är 4-16 våningar högt och har teglagde fasader. Beställare är 3Hus och BAB Bygg. Projekteras 2021.

2021-03-27: Parklyckan - Båstad kommun
Parklyckan ligger i Hemmeslöv vid Båstad station . Parklyckan består av två st punkthus, 8 och 10 våningar, med underliggande garage. Parklyckan kommer att ha en fantastik utsikt och kvalitet är ett ledord i projektet.  Beställare är Bostadsföreningen Parklyckan 1 Projekteras 2021.

2021-03-15: Ranagårds Äldreboende - Halmstad kommun

Halmstad kommun skall bygga nytt äldreboende inom fastigheten 1:273. Äldreboendet är indelat i två etapper och det är etapp 1 som projekteras fram först. Etapp 1 innehåller 60 boendeplatser och ett tillagningskök för 120 boenden. Etapp 1 är på ca 5600 kvm och kommer projekteras fram till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun. 

2021-03-10: Kv Valdemar Atterdag - Halmstad kommun

OWB skall tillsammans med MTA Bygg och Anläggning i Halland AB projektera 23 st nya lägenheter på Hantverksgatan i Halmstad. Lägenheterna byggs i två plan ovanpå befintlig fastighet. Byggherre är Berlings fastigheter. Projektering skall vara klar till sommaren 2021.

2021-03-01: OWB projekterar Halmstads nya skolor, Östergårdsskolan och Ranagårdskolan!

2021-03-01: Östergårdsskolan - Halmstad kommun

Gamla Östergårdsskolan skall rivas och en helt nya skola inklusive fritidshem skall byggas för ca 900 elever i årskurserna 4-9. Skolan är på ca 10200 kvm och idrottshallen är på ca 2200 kvm. Projekteringen skall vara klar till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun.

2021-03-01: Ranagårdsskolan - Halmstad kommun

Halmstad kommun ska bygga en ny skola och idrottshall inom fastighet Bergsgård 1:6 m. fl, Ranagård. 

Ranagårdskolan planeras för 832 elever i årskurserna F-9 inklusive fritidshem och grundsärskola med 45 elever. Skolan är på ca 10500 kvm och idrottshallen är på ca 2200 kvm. Projekteringen skall vara klar till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun.

2021-02-01: OWB lanserar ny hemsida!