Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB, grundades 1986 av Christer Wolrath och Göran Ottosson. Vårt kontor är placerat i centrala Halmstad.

Vi har en bred erfarenhet och kompetens från projektering av bostäder, handel, hotell, idrottsanläggningar, industrier, kontorshus, parkeringshus, sjukhus, skolor och äldreboende. Utformning av byggprojektet sker initialt genom upprättande av skisser som ligger till grund för en första diskussion tillsammans med kund. Från denna grundläggande avstämning upprättas konstruktionshandlingar som redovisar färdig byggnad eller konstruktionslösningar för genomgång med beställare och övriga fackområdeskonsulter.

Våra ritningar och beräkningar är upprättade efter kraven som anges i Ottosson & Wolrath´s kvalitetssystem, vilket även inkluderar företagets miljörutiner. All projektering som vi utför är databaserad. Vi ritar i Autocad 2016 - AEC Plus K, Revit och konstruktionsberäkningar görs i Strusofts, Structual Design Software.

Våra kunder utgörs av kommuner, landsting, arkitektföretag, projektledningsföretag, byggentreprenörer och privatpersoner.Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB - Bredgatan 1 - 302 45 Halmstad - Telefon: 035-16 22 60 - E-post: carl-johan@owb.se